Enter your keyword

Y Tế – Sức Khỏe

EMA: khuyến cáo thay đổi thông tin nhãn thuốc của kháng sinh vancomycin

EMA: khuyến cáo thay đổi thông tin nhãn thuốc của kháng sinh vancomycin

Các thay được đưa ra nhằm mục đích đảm bảo việc sử dụng vancomycin thích hợp trong bối cảnh cuộc chiến chống lại sự kháng kháng sinh. Vào ngày 19/5/2017, Cơ quan quản lý dược châu Âu (EMA) đã đưa ra khuyến cáo thay đổi thông tin nhãn thuốc của kháng sinh vancomycin nhằm đảm… View more

FDA-US: các thuốc mới được cấp phép tháng 12/2017

FDA-US: các thuốc mới được cấp phép tháng 12/2017

Liệu pháp gene Luxturna (voretigene neparvovec-rzyl) được cấp phép cho điều trị một dạng giảm thị lực hiếm gặp Luxuric (voretigene neparvovec-rzyl) của hãng Spark Therapeutics là một cấp phép mang tính lịch sử cho liệu pháp gene đầu tiên dùng đường trực tiếp nhắm đến bệnh lý gây ra do đột biến gen đặc… View more

NEJM: nghiên cứu về tác dụng lâu dài lên sự phát triển thần kinh của budesonide dạng hít trong điều trị loạn sản phế quản – phổi ở trẻ sinh cực non tháng

NEJM: nghiên cứu về tác dụng lâu dài lên sự phát triển thần kinh của budesonide dạng hít trong điều trị loạn sản phế quản – phổi ở trẻ sinh cực non tháng

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí New England Journal of Medecine, cho thấy tỉ lệ khuyết tật về phát triển thần kinh sau 2 năm ở các trẻ sinh cực non còn sống được không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm trẻ dùng budesonide dạng hít để dự phòng loạn… View more

FDA-US: cấp phép cho chỉ định điều trị hội chứng ruột kích thích thể táo bón (IBS-C) ở người trưởng thành của Trulance (plecanatide)

FDA-US: cấp phép cho chỉ định điều trị hội chứng ruột kích thích thể táo bón (IBS-C) ở người trưởng thành của Trulance (plecanatide)

Đây là chỉ định thứ hai của Trulance (plecatinide) cho dạng viên nén 3 mg. Thuốc do hãng Synergy Pharmaceuticals sản xuất và đã được cấp phép trước đó cho chỉ định điều trị táo bón mạn tính vô căn ở người lớn. Việc cấp phép cho chỉ định mới vừa nêu dựa trên cơ… View more

NEJM: nghiên cứu pha 3 về solanezumab, một loại IgG kháng amyloid β, không cho thấy tác dụng cải thiện nhận thức trong điều trị bệnh Alzheimer

NEJM: nghiên cứu pha 3 về solanezumab, một loại IgG kháng amyloid β, không cho thấy tác dụng cải thiện nhận thức trong điều trị bệnh Alzheimer

Các mảng amyloid beta (Aβ) là dấu ấn chỉ điểm bệnh lý trong bệnh Alzheimer, tuy nhiên theo một nghiên cứu mới đây đăng tải ngày 25/01/2018 trên tạp chí New England Journal of Medicine (NEJM), kháng thể loại IgG kháng Aβ là solanezumab không cho thấy tác dụng cải thiện nhận thức ở bệnh… View more

Phân tích gộp trên 77.917 cá thể cho thấy không có mối liên hệ nào giữa việc bổ sung Acid béo Omega-3 với nguy cơ bệnh tim mạch

Phân tích gộp trên 77.917 cá thể cho thấy không có mối liên hệ nào giữa việc bổ sung Acid béo Omega-3 với nguy cơ bệnh tim mạch

Các hướng dẫn hiện nay đều ủng hộ việc sử dụng chế phẩm bổ sung acid béo omega-3 nguồn gốc từ biển nhằm dự phòng bệnh mạch vành và các biến cố mạch máu lớn ở người có bệnh mạch vành trước đó, tuy nhiên các nghiên cứu lớn lại cho thấy kết quả rất… View more

JAMA: nghiên cứu đa trung tâm về mối liên hệ giữa tỉ lệ tử vong tại bệnh viện ở bệnh nhân xuất huyết trong não với việc sử dụng thuốc chống đông đường uống

JAMA: nghiên cứu đa trung tâm về mối liên hệ giữa tỉ lệ tử vong tại bệnh viện ở bệnh nhân xuất huyết trong não với việc sử dụng thuốc chống đông đường uống

Nghiên cứu thuần tập hồi cứu này được tiến hành trên 141.311 bệnh nhân xuất huyết trong não, cho thấy nhóm sử dụng warfarin hoặc thuốc chống đông đường uống không kháng vitamin K (NOAC) có tỉ lệ tử vong tại bệnh viện cao hơn so với nhóm không sử dụng thuốc chống đông trước… View more