Enter your keyword

Thuật toán Google

Tỉ lệ thoát trang trung bình của một website ( Average bounce rate)

Một trong những tham số có thể đánh giá chất lượng của website đó là Tỷ lệ thoát trang (Bounce rate) Nội dung của bài viết bao gồm: Định nghĩa chính xác Bounce rate là gì? Công thức tính bounce rate Bounce rate ảnh hưởng như thế nào đến website? Nguyên nhân khiến tỉ lệ thoát trang… View more