Tag Archives: thalassemia thể nặng

54321

Hiểu thêm về Alpha Thalassemia và Beta Thalassemia trong thai kỳ

Hiểu thêm về Alpha Thalassemia và Beta Thalassemia trong thai kỳ

Biên dịch Bác sĩ Vũ Tài nhathuocluuanh.HỘI CHỨNG THALASSEMIA (Williams Obstetrics, 26E) Hàng trăm đột biến ảnh hưởng đến các gen kiểm soát sản xuất hemoglobin (Benz, 2018). Một số đột biến trong số này làm suy giảm tổng hợp một hoặc nhiều peptit globin bình thường và có thể dẫn đến hội chứng lâm […]

098 572 9595