Thuốc

Deginal

15,000VNĐ

Thuốc

Colmin

100,000VNĐ
67,850VNĐ

Thuốc

Marvelon

56,000VNĐ

Thuốc

Najatox

20,000VNĐ

Thuốc

Mifentras-10

10,000VNĐ

Thuốc

Menison inj.

29,900VNĐ

Thuốc

Orolys 

66,000VNĐ

Thuốc

Ladyformine 

160,000VNĐ

Thuốc

Tioga

36,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Dầu tỏi Tuệ Linh

70,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Cologrin

60,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Hexazyme Gold

100,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Hạ áp ích nhân

125,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

An Phế Khang

600,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Ngưu Hoàng Thanh Tâm Liquid

1,700,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Kim kê đả thạch

650,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Vương thảo kiện cốt

280,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Aloe Vera Gel Plus Panthenol

129,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Panthenol Evo

65,000VNĐ