4.3/5 - (3 bình chọn)

Điểm tin nghiên cứu (JAMA): Fluoroquinolon và nguy cơ bệnh lý thần kinh ngoại biên

fluoroquinolon
4.3/5 - (3 bình chọn)

Tạp chí uy tín JAMA mới đăng tải một nghiên cứu hồi cứu ghép cặp (cases – controls) về fluoroquinolon và nguy cơ bệnh lý thần kinh ngoại biên.

Đây là nghiên cứu hồi cứu sử dụng dữ liệu định danh từ tất cả các bệnh nhân đăng ký khám tại các phòng khám bác sỹ gia đình lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống y tế Vương quốc Anh (The Health Improvement Network database) từ 01/01/1999 đến 31/12/2015. Cohort gồm 1 338 900 bệnh nhân người lớn đã được kê đơn ít nhất 1 lần các thuốc có chứa fluoroquinolone (34.3%) hoặc amoxicillin-clavulanate (65.7%). 01 bệnh nhân bị bệnh lý thần kinh ngoại vi (peripheral neuropathy) được bắt cặp (về tuổi, giới, thời gian dùng thuốc) với 4 bệnh nhân nhóm đối chứng (controls) từ cohort các bệnh nhân được kê fluoroquinolone hoặc amoxicillin-clavulanate đường uống. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành so sánh tỷ lệ bệnh nhân bị bệnh lý thần kinh ngoại vi ở hai nhóm có phơi nhiễm và không phơi nhiễm với fluoroquinolone và amoxicillin-clavulanate.

Kết quả cho thấy có tổng số 5357 bệnh nhân bị bệnh lý thần kinh ngoại vi (Tuổi trung bình [SD] là 65.6 [14.7] tuổi; 2809 nữ [52.4%]) được ghép cặp với 17 285 bệnh nhân nhóm đối chứng (Tuổi trung bình [SD] là, 64.4 [15.2] tuổi; 9485 nữ [54.9%]) (đã loại trừ các bệnh nhân tiểu đường). Phơi nhiễm với fluoroquinolone có thể làm tăng nguy cơ tương đối mắc bệnh lý thần kinh ngoại vi lên 47% so với nhóm không phơi nhiễm (adjusted incident rate ratio, 1.47; 95% CI, 1.13-1.92). Mỗi một ngày kéo dài phơi nhiễm với fluoroquinolone có thể làm tăng nguy cơ thêm 3% và có thể kéo dài đến 180 ngày sau khi phơi nhiễm với thuốc. Chưa ghi nhận sự biến đổi về nguy cơ liên quan đến phơi nhiễm với amoxicillin-clavulanate. Nguy cơ tuyệt đối với phơi nhiễm fluoroquinolone là 2.4 (95% CI, 1.8-3.1) trên 10 000 bệnh nhân – năm. Nguy cơ tăng lên ở bệnh nhân nam giới, trên 60 tuổi hoặc bệnh nhân bị tích lũy thuốc.

Nhìn chung nghiên cứu đã phần nào cho thấy mối liên quan giữa fluoroquinolone đường uống và nguy cơ bệnh lý thần kinh ngoại biên. Nguy cơ này phụ thuocojo và thời gian phơi nhiễm và liều tích lũy. Cán bộ y tế nên lưu ý đến nguy cơ này khi kê đơn kháng sinh fluoroquinolone.

Nguồn: https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2731583

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 572 9595