4.3/5 - (3 bình chọn)

Đi làm IVF – chuyển phôi ngày 3 hay ngày 5 ?

ivf
4.3/5 - (3 bình chọn)

Các chị đi làm IVF hay nghe quảng cáo hoặc đồn lẫn nhau là chuyển phôi ngày 5 có thai cao hơn phôi ngày 3.

Thiệt ra là không phải vậy.

Một nghiên cứu trên 1.000 trường hợp IVF ở trung tâm IVF lớn nhất Châu Âu giúp hiểu rõ thêm vấn đề này. Đây cũng là trung tâm hàng đầu và là lò đào tạo nhiều bác sĩ đầu ngành về IVF của Châu Âu. Nghiên cứu so sánh kết quả có thai, sinh em bé cộng dồn sau 1 lần IVF, giữa hai phương án chuyển phôi ngày 3 và chuyển phôi ngày 5.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Human Reproduction nổi tiếng nhất của ngành IVF thế giới. Kết quả tỉ lệ sinh con cộng dồn sau 1 lần làm IVF, chuyển phôi nhiều lần, giữa hai phương án này là như nhau.

ivf

(*) Hình 1: Nghiên cứu ở Châu Âu
Cumulative live birth rates after Day 3 and 5 transfers were similar in young patients when the vitrified embryo transfers were also taken into account.

Tại sao vậy?

Sau khi làm một lần IVF, ta sẽ được khoảng 1 số phôi ngày 3. Khi nuôi cấy tiếp đến phôi ngày 5, một số phôi yếu hơn sẽ ngưng phát triển, nên nếu nuôi đến ngày 5 sẽ được ít phôi hơn (có trường hợp không còn phôi nào). Phôi trong điều kiện nuôi cấy nhân tạo vẫn vượt qua được các bất lợi, đi ngày 5, thường là phôi tốt hơn nên tỉ lệ làm tổ cao hơn phôi ngày 3.

Nghĩa là phôi tốt sẵn rồi mới có thể lên được đến ngày 5, chứ không phải nuôi đến ngày 5 thì làm phôi tốt lên. Dễ hiểu mà.

Như vậy,

– Nếu chuyển phôi ngày 3: ta có nhiều phôi và nhiều lần chuyển phôi hơn. Tuy nhiên khả năng làm tổ của từng phôi thấp hơn.
– Nếu chuyển phôi ngày 5: ta có ít phôi hơn và ít lần chuyển phôi hơn. Tuy nhiên khả năng làm tổ của từng phôi cao hơn.
Cuối cùng, tỉ lệ có thai cộng đồn của 2 phương án là như nhau. Tuy nhiên, có một số trường hợp nuôi cấy phôi đến ngày 5 mà phôi chất lượng kém, các phôi đều bị ngưng nửa chừng, không có phôi nào lên được tới ngày 5, bệnh nhân không còn phôi để chuyển sau khi tốn các chi phí IVF.

ivf

(*) Hình 2: Mô hình IVF, nói chung

Vậy khi nào nên nuôi cấy phôi đến ngày 5?

Nuôi cấy phôi ngày 5 chỉ nên thực hiện trong các trường hợp sau:
1. Có nhiều phôi ngày 3 (nên chọn là > 4 phôi) và chất lượng phôi tốt
2. Nuôi cấy phôi ngày 5 để sinh thiết, làm chẩn đoán di truyền phôi (PGT)
3. Nhiều phôi ngày 3 tốt mà chuyển phôi ngày 3 nhiều lần thất bại.

Các bác sĩ và chuyên viên phôi học ở các trung tâm IVF nên tư vấn cho các cặp vợ chồng kỹ khi quyết định thực hiện nuôi cấy phôi ngày 5.

Các cặp vợ chồng nên hiểu rõ, trước khi quyết định nuôi cấy phôi ngày 5. Nhiều khi tốn kém không cần thiết.

Nhiều người cứ nghĩ rằng nuôi cấy phôi ngày 5 là làm phôi tốt hơn, tăng tỉ lệ thành công là không đúng. Sau khi đóng tiền thêm, làm rồi, mới biết là không phải vậy!

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 572 9595