Rate this post

Phân tích gộp trên 77.917 cá thể cho thấy không có mối liên hệ nào giữa việc bổ sung Acid béo Omega-3 với nguy cơ bệnh tim mạch

omega 3
Rate this post

Các hướng dẫn hiện nay đều ủng hộ việc sử dụng chế phẩm bổ sung acid béo omega-3 nguồn gốc từ biển nhằm dự phòng bệnh mạch vành và các biến cố mạch máu lớn ở người có bệnh mạch vành trước đó, tuy nhiên các nghiên cứu lớn lại cho thấy kết quả rất mâu thuẫn.

Vì vậy các tác giả đã tiến hành phân tích gộp này nhằm đánh giá mối liên hệ giữa việc bổ sung acid béo omega-3 với nguy cơ bệnh mạch vành gây tử vong và không gây tử vong cũng như các biến cố mạch máu lớn trong toàn bộ quần thể nghiên cứu và các dưới nhóm định sẵn.

Dữ liệu phân tích đến từ 10 thử nghiệm lâm sàng lớn, đánh giá tỉ số nguy cơ của từng thử nghiệm và tỉ số nguy cơ chung có sử dụng phương pháp phân tích gộp các ảnh hưởng cố định. Chỉ số đầu ra chính bao gồm bệnh lí mạch vành gây tử vong, nhồi máu cơ tim không gây tử vong, đột quị, các biến cố mạch máu lớn và tỉ lệ tử vong do tất cả các nguyên nhân, cũng như các biến cố mạch máu lớn trong các dưới nhóm của quần thể nghiên cứu.

Trong số 77.917 cá thể nguy cơ cao tham gia vào 10 thử nghiệm lâm sàng, có 47.803 (61,4%) nam giới, với độ tuổi trung bình khi bắt đầu thử nghiệm là 64,0; độ dài trung bình của các thử nghiệm là 4,4 năm. Mối liên hệ đang quan tâm được đánh giá trên 6.273 biến cố bệnh mạch vành (2.695 trường hợp tử vong do bệnh mạch vành và 2.276 trường hợp nhồi máu cơ tim không gây tử vong) và 12.001 biến cố mạch máu lớn. Bổ sung acid béo omega-3 (khoảng liều acid eicosapentaenoic từ 226-1800 mg/ngày) không có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với việc tử vong do bệnh mạch vành (tỉ số nguy cơ RR 0,93; CI 99% 0,83-1,03; P=0,05), nhồi máu cơ tim không gây tử vong (RR 0.97; CI 99% 0,87-1,08; P = 0,43) hay bất cứ biến cố bệnh mạch vành nào (RR 0,96; CI 95% 0,90-1,01; P = 0,12). Bổ sung acid béo omega-3 cũng không có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với biến cố mạch máu lớn (RR 0,97; CI 95% 0,93-1,01; P = 0,10), trong toàn bộ quần thể nghiên cứu hay trong các dưới nhóm, kể cả các nhóm có bệnh mạch vành trước đó, đái tháo đường, tăng lipid máu so với giới hạn cho trước, hay sử dụng statin.

Phân tích gộp này cho thấy không có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê nào giữa việc bổ sung acid béo omega-3 với các biến cố bệnh mạch vành có hay không gây tử vong hay bất cứ biến cố mạch máu nào, và như vậy không đưa ra lập luận ủng hộ các khuyến cáo hiện nay về bổ sung acid béo omega-3 ở người có tiền sử bệnh mạch vành.
Bài viết được đăng tải ngày 31/01/2018 trên JAMA.

Nguồn: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2670752?fbclid=IwAR03NWG5OLL6Bi_M6rr8xR9n52y7kecicSpVdVppujT3Av_ITMtM97hgBjs

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 572 9595