Rate this post

NEJM: nghiên cứu không cho thấy lợi ích trong chụp mạch của natri bicarbonat so với natri chloride 0,9% và acetylcystein so với giả dược

natri bicarbonat
Rate this post

Natri bicarbonat tiêm tĩnh mạch và acetylcystein đường uống đều được sử dụng rộng rãi sau chụp mạch nhằm dự phòng tổn thương thận cấp và các tác dụng không mong muốn kèm theo, mà không có bằng chứng chắc chắn cho hiệu quả của các biện pháp này.

Chính vì vậy các tác giả đã sử dụng thiết kế nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố 2×2 và phân bố ngẫu nhiên 5177 bệnh nhân được chụp mạch theo lịch có nguy cơ cao biến chứng trên thận vào các nhóm dùng natri bicarbonate 1,26% đường tĩnh mạch, hoặc natri chloride 0,9% đường tĩnh mạch và 5 ngày dùng acetylcystein đường uống hoặc giả dược đường uống; trong số này, 4993 bệnh nhân được đưa vào phân tích theo quần thể dự định điều trị có điều chỉnh. Tiêu chí đánh giá cuối kì chính là phức hợp tử vong, đòi hỏi thẩm phân hoặc tăng dai dẳng ít nhất 50% nồng độ creatinine huyết thanh so với trước điều trị sau 90 ngày. Tổn thương thận cấp do thuốc cản quang là tiêu chí cuối kì phụ.

Nhà tài trợ nghiên cứu đã kết thúc thử nghiệm sau lần tiến hành phân tích giữa kì theo kế hoạch. Khi xem xét tiêu chí đánh giá chính, không nhận thấy tương tác giữa natri bicarbonate và acetylcysteine (P=0,33). Tiêu chí đánh giá chính xuất hiện ở 110 trên tổng số 2511 bệnh nhân (4,4%) ở nhóm dùng natri bicarbonate, so với 116 trên tổng số 2482 bệnh nhân (4,7%) ở nhóm dùng natri chloride (tỉ suất chênh 0,93; khoảng tin cậy 95% [95% CI] 0,72-1,22; P=0,62) và ở 114 trên tổng số 2495 bệnh nhân (4,6%) ở nhóm dùng acetylcysteine so với 112 trên tổng số 2498 (4,5%) bệnh nhân ở nhóm dùng giả dược (tỉ suất chênh 1,02; 95% CI 0,78-1,33; P=0,08). Không có sự khác biệt giữa các nhóm về tỉ lệ tổn thương thận cấp do thuốc cản quang.

Các tác giả đi đến kết luận, trong số các bệnh nhân có nguy cơ cao biến chứng trên thận khi chụp mạch, không ghi nhận thấy lợi ích của việc sử dụng natri bicarbonate đường tĩnh mạch so với natri chloride, hay sử dụng acetylcysteine đường uống so với giả dược trong dự phòng tử vong, đòi hỏi thẩm phân hay suy giảm chức năng thận kéo dài sau 90 ngày hay để dự phòng tổn thương thận cấp do thuốc cản quang.

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1710933?query=featured_home&fbclid=IwAR3B2b0YOwtjoBTBkuNgPFeheyr3Qr0ohjyGCQCyL1sz9UZqMob4P_GwM-M

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 572 9595