5/5 - (1 bình chọn)

FDA chuẩn thuận Brexanolone cho điều trị trầm cảm sau sinh

Brexanolone
5/5 - (1 bình chọn)

Tào lao Dược lý học thần kinh: ” thưa thầy FDA vừa chuẩn thuận Brexanolone cho trầm cảm sau sinh trước đây không bao giờ nghe thầy nói điều này. Thầy có ý kiến gì không ?”

Thầy thấy trầm cảm vì câu hỏi của em, thầy cũng chắc chắn em đã quên sạch những gì đã học về chemistry, Molecular biology & Neuropharmacology.

Trước hết brexanolone là gì?h1 chất này còn có tên hóa học là Allopregnanolone ( Allo: khác) có phải trên bình diện hóa học Allo được dùng để chỉ một chất isomer ? Em đã quên hóa học ? Thứ hai tác động của chất này là Positive allosteric modulation ( PAM- chất điều biến dương tại một vị trí khác ) đến đây có phải em đã quên cả Molecular biology lẫn Pharmacology ? Có phải các Benzodiazepines là PAM của thụ thể GABAA trong khi Flumazenil là NAM (negative allosteric modulator ) cũng trên thụ thể GABAA ? Có phải tất cả thuốc ngủ-an thần kể cả thuốc mê đều là PAM trên thụ thể GABAA ? h2 & h3. Pregnanolone và allopregnanolone là những neurosteroid transmitters như vậy chúng đã có binding sites từ thuở khai thiên lập địa trên thụ thể GABAA h4. Đường chuyển hóa của các steroid-transmitters này ở Astrocytes đã biết từ 30 năm nay h5 & h6. Brexanolone tác động trên thụ thể GABAA phải đâu là chuyện trên trời rơi xuống h7 ? Trong hai tình huống bệnh lý trầm cảm sau sinh (post partum depression- PPD) & rối loạn cảm xúc sau chấn thương (post traumatic stress disorder – PTSD ) người ta thấy có sự thiếu hụt trầm trọng pregnanolone do đó allopregnanolone chính là yếu tố ngoại sinh được trám vào khiếm khuyết của pregnanolone. Thuốc là một phân tử không chỉ là một cái tên.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 572 9595