4.7/5 - (3 bình chọn)

Điểm tin Bản tin Drug Safety Updates (MHRA): Carbimazole và nguy cơ viêm tụy cấp

carbimazole
4.7/5 - (3 bình chọn)

Một bản đánh giá của EU cho thấy các báo cáo về viêm tụy cấp liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm có chứa carbimazole và thiamazole. Ở Anh, trong 55 năm qua không có báo cáo nào về viêm tụy cấp liên quan đến việc điều trị bằng carbimazole. Tuy nhiên, một số ít các báo cáo vẫn được ghi nhận ở các quốc gia khác. Mặc dù cơ chế tiến triển viêm tụy cấp vẫn chưa được hiểu rõ nhưng sự xuất hiện các báo cáo viêm tụy cấp tái phát với thời gian khởi phát giảm sau khi tiếp xúc lại với carbimazole cho thấy cơ chế này có thể liên quan đến một cơ chế miễn dịch.

Thông tin chung

Carbimazole được sử dụng để kiểm soát cường giáp, bao gồm chuẩn bị cho cắt tuyến giáp, điều trị trước và sau khi điều trị bằng iod phóng xạ. Có khoảng 45.000 đến 50.000 đơn thuốc kê carbimazol mỗi tháng trong các trường hợp điều trị tại nhà của Dịch vụ y tế quốc gia.

Nguy cơ viêm tụy cấp

Một bản đánh giá của EU cho thấy các báo cáo về viêm tụy cấp liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm có chứa carbimazole và thiamazole. Ở Anh, trong 55 năm qua không có báo cáo nào về viêm tụy cấp liên quan đến việc điều trị bằng carbimazole. Tuy nhiên, một số ít các báo cáo vẫn được ghi nhận ở các quốc gia khác. Mặc dù cơ chế tiến triển viêm tụy cấp vẫn chưa được hiểu rõ nhưng sự xuất hiện các báo cáo viêm tụy cấp tái phát với thời gian khởi phát giảm sau khi tiếp xúc lại với carbimazole cho thấy cơ chế này có thể liên quan đến một cơ chế miễn dịch.

Ngừng sử dụng carbimazol ngay lập tức ở những bệnh nhân bị viêm tụy cấp trong quá trình điều trị. Bệnh nhân cần được điều trị theo liệu pháp thay thế trên cơ sở đánh giá lợi ích-nguy cơ.

Cần tránh tiếp xúc lại với carbimazole ở những bệnh nhân trước đây bị viêm tụy cấp với carbimazole hoặc thiamazole do phơi nhiễm lại có thể dẫn đến tái phát viêm tụy cấp với thời gian khởi phát, có khả năng đe dọa tính mạng. Thông tin sản phẩm cho các sản phẩm có chứa carbimazole đang được cập nhật về nguy cơ viêm tụy cấp.

Nếu trong quá trình điều trị bằng carbimazol xảy ra viêm tụy cấp, cần dừng thuốc ngay lập tức và vĩnh viễn. Tiếp xúc lại với carbimazole có thể xuất hiện viêm tụy cấp với thời gian khởi phát nhanh hơn, đe dọa đến tính mạng.

Khuyến cáo cho cán bộ y tế

Một số rất ít trong các trường hợp viêm tụy cấp đã được báo cáo liên quan đến carbimazole
Ngừng điều trị bằng carbimazole ngay lập tức nếu xuất hiện viêm tụy cấp.

Không sử dụng carbimazole cho bệnh nhân từng có tác dụng phụ viêm tụy cấp do điều trị trước đó.

Tiếp xúc lại với carbimazole có thể dẫn đến viêm tụy cấp với thời gian khởi phát nhanh hơn, dẫn đến đe dọa đến tính mạng.

Báo cáo phản ứng có hại của thuốc ngay lập tức cho các Trung tâm Cảnh giác dược.

Nguồn: https://www.gov.uk/drug-safety-update/carbimazole-risk-of-acute-pancreatitis

Người tổng hợp: Võ Thùy – Nguyên Thúy.

 

098 572 9595