Thuốc

Proctosedyl

380,000VNĐ

Thuốc

Ketovital

900,000VNĐ
100,000VNĐ
100,000VNĐ

Thuốc

Lincomycin

40,000VNĐ

Thuốc

Dismin

60,000VNĐ

Thuốc

Avenoc

600,000VNĐ
150,000VNĐ
520,000VNĐ

Thuốc

Sagamome

40,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Khang Dược Sâm

600,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Inofolic

440,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Men vi sinh Bạch Mai Colibacter

110,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Enterogermina

130,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Bổ thận âm nhất nhất

89,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Bổ thận dương nhất nhất

83,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Amecolin

800,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Akalong

490,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Memory Plus

690,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Pengatin

900,000VNĐ