THUỐC

Thuốc

Zedcal

73,000VNĐ

Thuốc

Apitim 5mg

29,000VNĐ

Thuốc

Diuresin SR

205,000VNĐ

Thuốc

Diprospan

140,000VNĐ
120,000VNĐ

Thuốc

Acticarbine

66,000VNĐ

Thuốc

Kyominotin

110,000VNĐ

Thuốc

Amxolmuc

80,000VNĐ

Thuốc

Acrason

12,000VNĐ

Thuốc

Esocon 20

285,000VNĐ

thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng

Cirring 

231,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Rocket 1h

300,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Sâm Alipas

700,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

DK-Betics

179,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Newfrazym

200,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Zactiv

335,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Femifortil

940,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

Dizzo

140,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

NAPROZOLE-R

115,000VNĐ

Thực phẩm chức năng

One A Day Men’s Formula

540,000VNĐ

Y tế - sức khỏe